Vävprov från Helsingeslöjd i Söderhamn
Hälsinglands Museum

Föreningen Helsingeslöjd

Samlingar och arkiv fortsätter att komma in till Hälsinglands museum. Nyligen fick museet en stor samling textilprover från Söderhamn, en samling som fördjupar och breddar kunskapen om det textila kulturarvet i landskapet. Den kommer från Föreningen Helsingeslöjd och innehåller en stor mängd vävprover och vävnotor, hela 57 välordnade pärmar. En imponerande färg- och formrikedom.

Föreningen bildades 1911 och är en del av den hemslöjdsrörelse som då växte fram i landet Den har varit mycket verksam både som textil producent och idékälla utifrån lokalt arv och tradition. Det ledande namnet bland pionjärerna var Edith Rettig, flitig insamlare av mönster och vävar men också skicklig på att komponera nytt. I likhet med andra hemslöjdsföreningar har man haft flitig kursverksamhet, ordnat utställningar, produktion och försäljning.

Föreningen kom till efter Hälsingestämman i Söderhamn 1911, en stor manifestation med utställningar, exkursioner och föreläsningar runt hembygdskultur, inte minst hemslöjd. Stämman lämnade ett överskott som blev grundplåt för den nya hemslöjdsorganisationen. Den kommersiella delen av föreningen upphörde mot 1980-talets slut när hemslöjdsaffären lades ner. Men som ideell förening existerar man fortfarande.