Hoppa till innehåll

Nytt konstmagasin under uppbyggnad

Under hösten installerar Hälsinglands museum ett nytt konstmagasin i lokalerna. Just denna vecka byggs själva kompaktarkivet där konstverken kommer att förvaras.

Museets konstsamling omfattar målare och konstnärer knutna till landskapet Hälsingland från 1700-talet fram till nutid. Bland de äldre namnen återfinns 1700-talets Jonas Åkerström och 1800-talets Albert Blombergsson, som ofta båda kan göra anspråk på benämningen Hälsinglands första konstnär. Bland 1900-talskonstnärerna finns namn som Hans Viksten, Fritjof Strandberg, Tryggve Örn och Marthe och Gösta Bohm.

Den största och viktigaste delen i museets konstsamling är de ca 1200 verken efter konstnären John Sten. John Sten avled på Bali redan 1922 och tillhörde vid sin död eliten bland unga, svenska konstnärer. Efter grundläggande konstutbildning reser han 1910 till Paris och tillägnar sig snabbt kubismens nya uttryck. Lika snabbt lämnar han denna stil och utvecklar en fri, koloristisk stil, suverän och vital i komposition och färgställning. Samlingen är den största i Sverige över konstnären och har ett intressant komplement i en rad samtida konstnärer som Vera Nilsson, Siri Derkert och Hilding Linnqvist. Hela John Stens konstnärliga kvarlåtenskap testamenterades efter hans död till Hälsinglands museum.

Det nya konstmagasinet ger museet tryggare förvaring, bättre överblick och större möjligheter att använda konsten till nya, gestaltande och förhoppningsvis överraskande utställningar i framtiden.

Publiceringsdatum

  • Publicerad