Hoppa till innehåll

Arkiv över Valborg Sten

Valborg Jensen, som senare skulle gifta sig med konstnären John Sten, föddes 1893 och dog 1976. Hon har inte getts något stort utrymme i de böcker och artiklar som ägnas hennes make. Men hon hade en stor betydelse i konsthistorien som förvaltare och kunskapskälla om John Sten genom att hon efter hans död 1922 förvaltade hela hans konstnärliga kvarlåtenskap och framför allt den stora donation som blev grunden för Hälsinglands museums konstsamling. Valborg Sten har inte ägnats någon biografi, ett fåtal tidningsartiklar har uppmärksammat henne. Arkivmaterial efter henne är nu ordnat och omfattar fem dokumentkapslar.

Merparten av arkivet är korrespondens mellan Valborg Sten och olika konsthistoriker, skribenter och museer. Men först och främst hittar vi John Stens brev till Valborg 1913-1922. John Stens konstnärliga verksamhet står i centrum för all korrespondens, naturligtvis med konsthistoriker som Axel Romdahl och Claes-Göran Forsberg, men även med författare och skribenter som Martin Koch och Greta Rodenstam.

Lite biografiska fakta:

Valborg Jensen föddes i Viborg och dog i Kgs Lyngby. 1913 kom hon till Paris som informator och sällskapsdam i en förmögen dansk familj. Hon var alltså tjugo år när hon träffade John Sten och de gifte sig ett halvår innan John Sten dör på Bali. 1921 tar hon studenten och året därpå följer hon John Sten till Bali. Hon är då gravid och i samband med hans död får hon missfall.

Åren 1923 – 1927 arbetar hon vid franska legationen i Köpenhamn, hon undervisade i franska på sommarkursen i Dijon 1928-1931. 1934 avlägger hon skoleembetsexamen. Hon arbetar en tid vid Undervisningsministeriet i Köpenhamn och anställs 1937 vid Nörre Gymnasium i Köpenhamn där hon blir kvar till sin pension 1958. Hon undervisade kronprinsessan Margrethes gymnasieklass i franska och konsthistoria i slutet av 1950-talet.

 

Läs mer:

Claes-Göran Forsberg, John Sten, liv och verk (1990)

Axel Romdahl, John Sten, (1950)

”Konstnärshustru”, artikel i Hudiksvalls Nyheter av sign. Ly. 3 november 1942.

”En konstnärshustru och hennes kärlek”, artikel av Astrid Forsberg i Idun Veckojournalen 19 november 1942.

”Valborg Sten och en prinsessa”, artikel av Greta Rodenstam i Hudiksvalls Nyheter, dec 1959

Publiceringsdatum

  • Publicerad