Till vänster ett självporträtt av John Sten, till höger ett porträtt utfört av Pablo Picasso föreställande Dora Maar.

Picasso på Hälsinglands Museum

Det är inte varje år Hälsinglands museum kan visa Pablo Picasso i sina utställningar. Men nu är det dags igen, museet uppmärksammar 100-årsminnet av konstnären John Sten, kubisten från Mekrossla, Njutånger med en stor utställning ”John Sten och Paris” där vi även presenterar några av hans samtida från ateljéerna och caféerna i Paris i 1900-talets början.

Paris var då konstvärldens absoluta atomkärna. Här samlades de som skulle skapa 1900-talets världskonst och hit kom konstnären och hälsingen John Sten 1910. Som så många andra träffades han av kubismen, ett helt nytt sätt att tolka världen, att framställa den sannaste konsten. Han svalt, frös och målade. Deltog i de ändlösa cafédiskussionerna, träffade författaren Pär Lagerkvist, grubblade, målade och erövrade ett eget kubistiskt uttryck.

Tolv år senare avlider han under en resa i Bali avlider han. Han har då lämnat kubismen och erövrat ett eget, unikt uttryck.

Minnesutställningen över John Sten visar ett rikt urval av hans egna verk från de avgörande Parisåren, men också målningar av samtida som Pablo Picasso och Henri Le Fauconnier. Och svenska konstnärer som starkt påverkats av kubismen, som Siri Derkert, Gösta Adrian-Nilsson, Vera Nilsson.

Välkommen till vernissage – 24 september.

Utställningen invigs av Lars Fuhre, konstnär och grafisk designer.

 

 

Verk till vänster: John Sten, Självporträtt, 1914. Foto: Hälsinglands museum.

Verk till höger: Pablo Picasso, La femme aux yeux noirs (Dora Maar), 1941-43. Foto: Prallan Allsten, Moderna museet. Donation 1989 enligt testamente från Gerard Bonnier.