Foto: Stanislav Stepaško

Altarskåp från Bollnäs kyrka på utställning i Estland

”Michel Sittow in the North? Altarpieces in Dialogue” är sedan 2021 ett forsknings- och utställningsprojektet som drivs i samarbete mellan flera länder, främst Sverige och Estland. Hälsingland och Bollnäs är i högsta grad berörda. Altarskåpet med motivet ”Den heliga släkten” står i vanliga fall i Bollnäs kyrka, men transporterades i mars till Tallinn och en utställning som byggs upp där just nu. Förbindelselänken är målningarna på altarskåpets dörrar, vilka anses utförda av konstnären och hantverkaren Michael Sittow och hans verkstad i Tallinn.

Den 2 maj invigs utställningen ”Michel Sittow in the North? Altarpieces in Dialogue” på museet Niguliste, en del av Estlands konstmuseum i Tallinn. Sveriges kung och drottning, liksom den estniska presidenten Alar Karis närvarar.

I slutet av året kommer utställningen att flyttas över till Hälsinglands museum, där den kommer att visas fram till våren. Två vetenskapliga symposier kommer också att hållas, i Tallinn och i Hudiksvall.