Medeltida konstnär förenar Bollnäs och Tallinn

Utställningen ”Michel Sittow in the North? Altarpieces in Dialogue” invigdes den 2 maj på museet Niguliste, en del av Estlands konstmuseum i Tallinn. Här visas altarskåpet med motivet ”Den heliga släkten” som i vanliga fall står i Bollnäs kyrka och har målningar av Michel Sittow, en betydelsefull konstnär i Estlands konsthistoria, med verkstad i just Tallinn. Sittow var ett internationellt namn på sin tid, född i Tallinn, utbildad i Flandern och under flera perioder hovmålare i bland annat Spanien.

Skulpturerna i Bollnäs altarskåp är gjorda av en tysk, anonym stenhuggare som brukar kallas ”Mästaren till Hans Pawels kenotaf”. En skulptur av hans hand visas även i utställningen.

Utställningen är en gemensam del av ett forskningsprojekt som pågått i fyra år och där flera europeiska länder deltagit. Under vintern 2023 kommer altarskåpet från Bollnäs att visas i en utställning på Hälsinglands museum. Vi kommer även att låna in ytterligare ett altarskåp och dessutom medeltida textilier.

Niguliste museum är inrymt i en byggnad som tidigare var en kyrka, svårt bombad under andra världskriget, men återuppbyggd och förvandlat till en nationell kulturinstitution med stor symbolisk betydelse för det nya och självständiga Estland. Att Sverige, Bollnäs församling och Hälsinglands museum är delaktiga i dessa kulturmanifestationer är både viktigt och hedrande.

Hälsinglands museum är en aktiv part i ett internationellt kultursamarbete som förenar Sverige och Estland och mer precist Bollnäs och Tallinn.