Hoppa till innehåll

Ny medarbetare till Hälsinglands museum

Sebastian Casinge är ett nytt namn på Hälsingland museum. Han är anställd av museet under 2023 för att huvudsakligen arbeta med frågor relaterade till de resande och deras historia. De resande (historiskt ofta benämnda med det nedsättande ordet ”tattare”) har en månghundraårig historia i Sverige och är idag en av de grupper som ingår i den nationella minoriteten romer.

Sebastian Casinge är knuten till resandeorganisationen Frantzwagner Sällskapet och har under lång tid forskat i minoritetens historia. De resandes historia är naturligt sammanflätad med den svenska historien, men är fortfarande dåligt känd och otillräckligt beskriven. Han har tidigare haft uppdrag av Region Dalarna och Stockholms stadsmuseum samt lämnat viktiga bidrag i arbetet med utställningen Resandeliv som visas på Hälsinglands museum fram t.o.m. 13 maj.

På Kulturtinget – 22 april – i Gävleborg medverkar Sebastian Casinge med en föreläsning där han presenterar Hälsinglands museums arbete med att kartlägga de resandes kulturarv i länet, som fortsättning till utställningen ”Resandeliv”.

Publiceringsdatum

  • Publicerad