Hoppa till innehåll

Nytt tidningsarkiv till Hälsinglands museum

Sundsvalls Tidning tillhörde en gång de största lokaltidningarna i hela Norrland. Ända fram till 2008 innebar det att man hade en lokalredaktion i Nordanstig, en kommun som alltid haft nära band norrut, till Sundsvallstrakten och dess arbets- och näringsliv. Från lokalredaktionen, som låg i Gnarp, har museet nu tagit emot ett omfattande arkiv, först och främst en negativsamling från åren 1983 – 1996. Negativen hör samman med ett hundratal klippärmar som innehåller de artiklar, där fotografierna kommit till användning. Det innebär en sällsynt koppling mellan bild och text och en proveniens som är unik.

Arkivet innehåller även en del äldre material och då främst från tidningen Hälsinge-Kuriren.

Att på det här sättet fånga nutidshistoria i kombinationen bild – text är mycket värdefullt och gör museets befintliga arkiv med material från lokalpressen mer komplett. Stort tack därför till Sverker Söderström, den tidigare lokalkorren, som både skrivit, fotograferat och överlämnat, tack också till Bonnier News som ställt sig bakom överlämnandet.

Publiceringsdatum

  • Publicerad