Hoppa till innehåll

Tuschteckning från 1800-talets första hälft

”Sigenare.” Tuschteckning från 1800-talets första hälft signerad ”HM”. Den äldsta avbildningen av den nationella minoriteten romer i Sverige? Ca 20,5 x 33 cm. Papperet med svårtydd vattenstämpel.

Trots att romer (”tattare/zigenare”) är belagda i Sverige sedan 1500-talet är äldre konstnärliga avbildningar av gruppen sällsynta. De äldsta exemplen härrör från 1800-talet. En parallell kan göras till litteraturen där ”tattare” och ”zigenare” blir gångbara motiv först i samband med romanens genombrott omkring 1840.

Baserat på papperskvalitét, vattenstämpel, stil och de avbildades kläder kan föreliggande tuschteckning dateras till 1800-talets första hälft, förmodligen den tidigare delen. Vid denna tid fanns endast en grupp i landet som kunde kallas ”zigenare”: de resande. Tuschteckningen skulle alltså utifrån denna datering vara den äldsta svenska avbildningen av den nationella minoriteten romer.

Tuschteckningen är inspirerad av en etsning av den franske kopparstickaren Jacques Callot. I serien ”Les Bohémiens” från 1620-talet avbildade Callot romska soldatfamiljer på ett ovanligt realistiskt vis.

Tuschteckningens komposition går direkt tillbaka på Callot, liksom barnet med den trefotade grytan över huvudet. Även andra detaljer i teckningen har likheter med Callot, men är inte identiskt utförda.

Andra detaljer i teckningen vittnar i stället om svenska förhållanden och de resande i konstnärens samtid, exempelvis kvinnornas klänningar och huvuddukar och männens rockar och hattar. De militära inslagen, som är framträdande hos Callot, saknas här helt. Det avbildade sällskapet ger sammantaget ett påvrare intryck än det hos Callot. Teckningen kan alltså inte betecknas som en kopia efter en internationell förlaga, utan en parafras, baserad på samtida svenska förhållande.

Signaturen ”HM”, i kombination med utförandet, kan tolkas som indicier på att den anonyme konstnären var en ung Hjalmar Mörner (1794-1837). Men säkra belägg för det saknas. Teckningen har funnits på Säbylunds herrgård i Närke till 2017. Köpt från Lars Lindgren Antik 2023.

Publiceringsdatum

  • Publicerad