Kulturmiljö

Hälsinglands Museum arbetar med att erbjuda människa och samhälle olika redskap för att tolka och hantera historiska och samtida skeenden. Länets kulturmiljöer är en gemensam källa till upplevelse och kunskap. Genom kulturmiljöns berättande innehåll kan samtidens frågor och utmaningar ställas i relation till våra historiska kunskaper och erfarenheter.

Kulturmiljön tillhör alla, både nuvarande och kommande generationer. Gävleborgs mångtusenåriga historia berättas genom landskapet, dess innehåll och invånare. Kustens förhistoriska lämningar, våra medeltida kyrkor och hälsingegårdarna berättar alla på sitt eget sätt om vår historia, landskapets användning och olika tiders levnadsförhållanden. Kulturmiljön behöver människor och människor behöver kulturmiljön. Alla, oavsett bakgrund, ska uppleva att de kan göra anspråk på det kulturarv som format Gävleborg.