Hoppa till innehåll

Om romsk inkludering och antiziganism i Sverige

Utbildningsmaterialet Antiziganism i Sverige riktar sig till elever på högstadiet och gymnasiet och beskriver övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet, med kopplingar till nutida diskriminering.  Syftet med skriften är att beskriva hur antiziganism har kommit till uttryck sedan 1900-talet. Den vill också ge elever en grund för att upptäcka och motverka fördomar och reflektera kring de mänskliga rättigheternas betydelse för ett fungerande samhälle.

Skriften är ett komplement och en fördjupning till befintliga läromedel. Den ger värdefull kunskap om vår gemensamma historia och ger en ökad insikt om hur det förflutna präglar vår syn på nutiden.
Länk till utbildningsmaterialet om Antiziganism i Sverige:
https://www.minoritet.se/user/motantiziganism/wp-content/uploads/2015/12/Antiziganismen-i-Sverige.pdf

 

Mer om romers rättigheter i Sverige och om romsk inkludering:

https://motantiziganism.se/#welcome
https://www.minoritet.se/ladda-ner-antiziganismen-i-sverige-har

Kontakt

Publiceringsdatum

  • Publicerad
  • Uppdaterad