Hoppa till innehåll

Folkliga dagböcker – hela livet, dag för dag

Den 17 april 1897, påsklördagen, for bonden Sven Englund från Heden (Söderala) till Söderhamn och köpte sju harvpinnar, en fjärding strömming och femton burkar ansjovis. Det vet vi eftersom hans anteckningar blev bevarade och så småningom tryckta och utgivna. Folkliga dagböcker från olika tider är en viktig historiekälla och Hälsinglands museum deltar nu i ett projekt som samlar in, digitiserar och tillgängliggör dagböcker från (i huvudsak) 1800-talet.

För både den akademiska forskningen och lokalforskningen, liksom för en historieintresserad allmänhet är dagböckerna rena guldgruvan. Ett stort källmaterial som levandegör vardagsliv och alltsammans direkt från någon som faktiskt var med. Dagböcker som antecknar väder och vind, som visar hur man arbetade, funderade, reste och handlade. Dagböcker är vad forskningen kallar vardagligt skrivande, de visar hur man skrev, hur språket tog form med ord från böckernas värld och från den lokala dialekten. De flesta bevarade dagböcker är skrivna av män, men det finns även dagböcker efter kvinnor.

22 dagböcker är sedan tidigare kända från Hälsingland, tre av dem har blivit bearbetade och utgivna, nämligen ”Bondens år och bagarens bilder” (1987), ”Klockarens vedermödor” (2002) och ”Min hand är icke begåfvad att föra en skickeliger penna” (2009). I tid omfattar de en period från 1797 till 1919.

Åtskilligt fler dagböcker är kända, just nu digitaliserar Hälsinglands museum Per Svenssons dagbok, förd i Österböle (Rengsjö) och med början 1894. Det första häftet är skrivet på engelska, Per vistades nämligen i Amerika för en period, han var bonde, sjöman och godtemplare.

Projektet riktar in sig på material som ägs privat eller av hembygdsföreningar och är ett samarbete mellan Gustav Adolfs Akademin för folklig kultur och olika museer, exempelvis Dalarnas och Västergötlands länsmuseer. Dagböckerna kommer efter hand att göras offentliga på digitaltmuseum.

Finns det dagböcker i din förenings samlingar eller har du själv någon dagbok i dina gömmor? Hör av dig till Hälsinglands museum, vi digitaliserar materialet kostnadsfritt, och naturligtvis behåller ni äganderätten till originalet.

Folkliga dagböcker – från spanska sjukan 1918

Kontakt

Publiceringsdatum

  • Publicerad
  • Uppdaterad

Samarbeten, sponsorer eller partners

  • Hälsinglands Museum
  • Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur