A. Arkiv från staden Hudiksvall

A. Släktarkiv, gårdsarkiv, affärsarkiv från staden Hudiksvall

A1 Läroverksadjunkten fil.dr Östmans arkiv, läkarbok, klisterböcker spr år sekelskiftet 1900, 3 vol.
A2 Fiskarfamiljerna Hellströms arkiv, burskapsbrev, upplåtelsebrev m.m. spr år från 1766.
A3 Högberg/Dahlboms handelsarkiv, 1801-1825, 1839-1865 och spr år, 51 vol.
A4 Handlanden C. O. Bogrens arkiv, 1845-1852, 2 vol.
A5 Handlanden L. Schillings arkiv,  reskontrabok, 1869-1893.
A6 Cigarrfabriken Minerva AB arkiv, lagerbok, 1893.
A7 Herrklubben X-7 Ordens arkiv, protokoll, matriklar m.m. 1861-1891.
A8 Förenade Svenska Tobaksfabriker AB i Hudiksvall och Söderhamn arkiv, 1913-14.
A9 Familjerna Tröne/Forströmssons arkiv, varia, köpehandlingar m.m. 1802-1905, 9 vol.
A10 Familjen von Rehausens arkiv, varia, genealogi, m.m. spr år 1825-1900.
A11 Kyrkoherdefamiljen Bergs arkiv, brev, uppsatser, vävbok, m.m. 1836-1924.
A12 Skeppsbyggmästare J.H. Fougts arkiv, kopiebok, 1890-1893.
A13 Släkten Steinmetz arkiv, varia, spr år 1820-40.
A14 Familjen Engströmers arkiv, Kontrabok 1882, poesibok Siri E. 1897.
A15 Helsinglands Enskilda banks arkiv, kopieböcker 1883 och 1888-90, 2 vol.
A16 Rådmannen Georg von Posts arkiv, brevsamling, varia, museikorrespondens, 1900-1948, 19 vol.
A17 Familjen Wallströms affärsarkiv, varia, köpebrev m.m. 1715-1880, 4 vol.
A18 Familjen Sjöströms arkiv, familjehandlingar, stationsinspektor S. 1889-1968, 12 vol.
A19 Erik och Gerda Waldenströms arkiv, korrespondens, manuskript, tidningsklipp, trycksaker, spr år fram till 1949, 5 vol.
A20 Firma Frisk & Co affärsarkiv, spr år 1854-1910, 5 vol.
A21 Hudiksvalls Boktryckeri AB arkiv, protokoll, aktieägarbok m.m. 1876, 8 vol.
A22 Thiodolf Lindegrens affärsarkiv, kopieböcker, kassaböcker m.m. 1856-1892, 8 vol.
A23 Arkitekt Agi Lindegrens arkiv, div handlingar, spr år, (se biografi ”I tidens stil” av Britt-Inger Johansson 1997), 32 vol.
A24 Anna Lindegrens arkiv, brevsamling, genealogi, artiklar m.m. 1875-?, 25 vol.
A25 Fiskaresocietetens i Hudiksvall arkiv, sjukkassa, protokoll m.m, spr år från 1820, 26 vol.
A26 Helsinglands Fiskeriassuransförenings arkiv, reglemente, journal, 1878-1884.
A27 Karduansmakare Lars Magnus Hammarbergs arkiv, 1815-1865.
A28 Stadsläkare Isidor Ekmans arkiv, 28 volymer, 1857-1917, 29 vol.
A29 Familjen Nordins arkiv, guldsmed, 1817-1855 (se äv A 27).
A30 Tidningen Hudiksvalls Nyheters arkiv, 1910-1964, 81 vol.
A31 Hudiksvalls Musikaliska sällskaps arkiv, protokoll, noter m.m. 1832-1988 (omfattande notsamling, ca 4 hyllmeter)
A32 Grosshandlare Spetz arkiv, reskontrabok, 1928-1930.
A33 Hudiksvallsortens kontrollförenings arkiv, 1896-1940.
A34 Gunnar Lagers fotoateljéarkiv (enstaka dokument från Inga Undén, företrädaren), + sittnings- och serieböcker från ateljeverksamheten 1913-1949, 22 vol.
A35 Överås benstamp och kvarns arkiv, protokoll, huvudbok, kassabok, 1888-1890, 4 vol.
A36 Överås lim- och benmjölsfabriks arkiv, kassaböcker m.m. 1892-1896, 5 vol.
A37 Arkitekt Frey Berglunds arkiv, 1816-1928, 1892-1952, 3 vol.
A38 Släkten Frisks arkiv, Jonas Frisks handlingar m.m. 1769-1811.
A39 Hudiksvalls stads auktionskammares arkiv, auktionsräkningar, 1806-1833.
A40 Hudiksvalls hantverkaresocietets arkiv, räkenskapsbok 1756-1815 protokoll 1815-1845, kassaräkning 1815-1862, protokoll 1895-1917.
A41 Skomakaregesällernas i Hudiksvall arkiv, div. handlingar, 1761-1848, förvaras i A94.
A42 Familjerna Svedberg/Wibergs arkiv, varia, räkenskaper, telegram m.m. 1867-1925.
A43 Fröken Edith Roos arkiv,visor, tal, spr år runt 1900.
A44 Anette Floréns arkiv, notbok, uå.
A45 Snickarmästare Olof Axells arkiv, skissböcker, enstaka ritningar, Wienerisches Architecturkunst (Johann Indau 1713), ca 1850, 2 vol.
A46 Borgmästare S. J. Sandqvists arkiv, bjudningskort, 1860-1907.
A47 Hudiksvalls Handelscompagnie arkiv, skeppsbok, 1840.
A48 Hovrättsnotarie August Havtons arkiv, 1897-1904.
A49 Doktorinnan Maria Behrmans arkiv, tal vid gåsfesten på stadshotellet 1925.
A50 (Fröken Hulda Lindmans arkiv).
A51 Förvaltare Nils Wåhlins dödsbos arkiv, bouppteckning, 1914.
A52 Hattmakare Johan Almgrens arkiv, gesällbrev, magistratsutslag, burbrev, 1820-30-tal, förvaras i A94.
A53 Anna och Ida Dahlströms arkiv, brev, vykort, 1950-tal.
A54 Johan Alfred Boutz arkiv, tyska och franska temaskrivböcker, 1863-1864.
A55 Hudiksvalls surströmmingssällskaps arkiv, 1905 och spr år.
A56 Missionskyrkans brödraförenings arkiv, 1916,1920 och spr år.
A57 Hudiksvalls skridskoklubbs arkiv, 1882-1910 och spr år.
A58 Ångslups AB Sylfid Hudiksvall, stämmo- och styrelseprotokoll 1891-1930 och spr år, 2 vol.
A59 Föreningen för upprätthållande av Lillfjärdens fågellivs arkiv, spr år från 1924, 3 vol.
A60 Kapten E. W. Östmans arkiv, räkenskaper skeppet Charlotta, 1871.
A61 Rådmannen Peter Alftins arkiv, likpredikan, minnestal m.m. ca 1750.
A62 Hudiksvalls Bryggeriaktiebolags arkiv, uå.
A63 (Fiskare Olof Engqvists släktarkiv, 1859, 1864.)
A64 (Familjen Hägglunds arkiv, gårdsarkiv, fastigheten Kronobodgatan 12, 1944.)
A65 Byggmästare Vikmans affärs- och familjearkiv, ritningar, varia, 1899-1915, 3 vol.
A66 Herr A. E. O. Anderssons arkiv, varia, HSSK, protokoll, tal, m.m. spr år ca 1900.
A67 Alfred Forsboms arkiv, manus bibliografi, författarregister m.m. fr 1920-47, 7 vol.
A68 Apotekarna Bruns affärsarkiv, + div. dokument Fornminnesför. 1878-1946 (omfattande arkiv, ca 8 hyllmeter).
A69 Sven Bruns genealogier över Hudiksvallssläkter, uå, 2 vol.
A70 Släkten Signeuls arkiv, burskapshandlingar, brev, 1857-1924.
A71 Handlanden S. G. Bengtssons arkiv, 1889-1926.
A72 Anders Sandells arkiv, personliga handlingar, 1868-1906.
A73 Roland Rosenqvists arkiv, div. förordnanden, 1890-1906.
A74 Disponent Tycko Bovallius arkiv, familjetelegram, 1886-1936.
A75 Handlanden J. A. Jennisches arkiv, varia, spr år, 1851, 1923.
A76 Stenograf Judith Sandströms arkiv, kartor, Generalstabens uå.
A77 Läroverksadjunkt K. A. Perssons arkiv, kassaböcker, 1907-1914.
A78 Tunnbindare S. P. Johanssons arkiv, inskrivnings- och ant.böcker, 1917.
A79 Sjömannen Sven Emanuel Bjurströms arkiv, 1926-1968.
A80 Anders Ahlins arkiv, dikter i manuskript, 1905-1920.
A81 Alfred Westlunds arkiv, manus ol. föredrag, språk, historia, 1921-1935.
A82 Hudiksvalls Rederiaktiebolags arkiv, styrelseprotokoll, 1906-1915.
A83 Djupedalsvarvets (Djuped) arkiv, 1961-63.
A84 Familjen Regnanders arkiv, varia, 1789-1910.
A85 Fru Gunnel Runqvists arkiv, address till G R, 1900.
A86 Fru Emily Rosenqvists arkiv, kassabok, 1881-1893.
A87 Bankdirektör Gunnar Ahls arkiv, genealogier, 1970-tal, 2 vol.
A88 Konstsmeden Simon Rehdins arkiv, div. yrkesartiklar, ritningar m.m. spr år.
A89 Fiskaren Lars Igglunds arkiv, personliga handlingar, 1849-1911.
A90 Kommunalmannen Olof Östmans arkiv, manuskript 1970-1971.
A91 Flickskoleföreståndarinnan Jaquette Jägerströms arkiv, samling av lärorika ord, citatsamling, 1830.
A92 J. E. Norlings arkiv, manuskript skärgårdsberättelser, dikter, uå.
A93 Dir. Bruno Södergrans arkiv, ol år.
A94 Tenngjutare Erik Bergs arkiv, gesällbrev, 1825.
A95 Repslagarelärlingens Lars Petter Östbergs arkiv, gesällbrev, 1831, förvaras i A94.
A96 Guld- och silversmeden Johan Gustav Bergs arkiv, 1829, förvaras i A 94.
A97 Skräddaregesällen Eric Gottfrid Nordmarks gesällbok, 1857, förvaras i A94.
A98 Bagaregesällen Carl Larssons gesällbok, förvaras i A94.
A99 Fyrmästare Hans Englunds arkiv, 1863, förvaras i A94.
A100 Gelbgjutare Jonas Edbergs arkiv, 1857, förvaras i A94.
A101 Fiskaren Olov Strandells arkiv, förordnande 1864, förvaras i A94.
A102 Per Eriksson Skoglunds arkiv, burskapsbrev 1853, förvaras i A94.
A103 (Rut Gunborg Sjöqvists arkiv, brev, betyg, intyg och recept, 1900-1919.).
A104 Gästböcker, Hudiksvalls Husmorsförenings vilohem 1927-1954.
A105 Hudiksvalls lokalavdelning för Riksförbudet för svenskhetens bevarande arkiv protokoll, 1919-1944.
A106 Musikdirektör August Enderskogs samling, uå, 3 vol.
A107 Musikdirektör Edvard Rendals samling, uå.
A108 Alice Jacobssons arkiv, personarkiv, (omfattar ca 5 hyllmeter, se äv. biografin ”Från källargränd till Queensland” av Jan-Olov Nyström 2005).
A109 Einar Skoglunds arkiv, genealogi, fiskeri, mm, 2007, 13 vol.
A110 Hudiksvalls läroverks arkiv, årskataloger m.m., 1955-1951, 14 vol.
A111 Kommunala Flickskolan Hudiksvalls arkiv 1879-1961, 3 vol.
A112 Hudiksvallspojkarnas arkiv, sällskapets protokollsböcker 1931-1955, 1956- 1971, div brochyrer, medlemslistor, kallelser, program, verifikationer div korrespondens, tidningsklipp I-III, 8 vol.
A113 Gårdsarkiv från tomt 53, 4:e kvarteret Hudiksvall, ol år 1837, 1874, 1912.
A114 Agö fyr- och lotsplats arkiv, + Lotsen kommer”, manuskript om Agö lotsplats av Ragnar Pousard, 5 vol.
A115 Musikhäfte från Gustaf IIIs begravning 1792.
A116 Landskamrer P. Z. Nordins arkiv, 1860-1870.
A117 Lagfarter tomt 79A Hudiksvall, 1907 + tomt 42 ½, lagfart, inteckning, 1893-1903.
A118 Enskilda handlingar, ol. banker i Hudiksvall, ol år.
A119 Frans Hedbloms arkiv, skisser, korrespondens, 1-2 ol år 1883-1973.
A120 Lennart Westberg, manus ”En tioårings minns”, 1927-28.
A121 Hudiksvalls kooperativa konsumentgilles arkiv, 1987-1996
A122 Agö kapell, ritningar, div. handlingar, 1936, 1961.
A123 Skeppsregister, fartygsbyggeri, sjöfartshistoria, Hudiksvall, ol år, 7 vol.
A124 Köpehandlingar m.m. sjöbodslängan 1A Hudiksvall, ol år fr 1905.
A125 Radioprogrammet Knytkalaset fr Hudiksvall, 1964.
A126 Plåtslagare Fribergs minnen, 1964.
A127 Kopparslagare Lindfors minnen, 1928.
A128 Wallners lager, företagsarkiv, kassaböcker, dagböcker, övr bokföring, deklarationer, varia, 1910-1976 (omfattande arkiv, ca 4 hyllmeter).
A129 J-O Nordlunds arkiv, korrespondens, övningsböcker, varia, ak. avhandling, excerpter, 1877-1940, se äv bildarkivet, samma bet, 5 vol.
A130 Föreningen Hudiksvalls Koloniträdgårdars arkiv, stadgar, räkenskaper, protokoll m.m. 1928-1994, 9 vol.
A131 Hudiksvalls Teaterförenings arkiv, 1917-2000 och spr år (omfattande arkiv, ca 4 hyllmeter).
A132 Småtryck Hudiksvall I, Hantverksgården, Flickebarnhemmet, högertrafik folkomröstning, ol år.
A133 Småtryck Hudiksvall II, div föreningar: Röda korset, Rädda barnen, Turistföreningen, Trädgårdsodlarna, Nat.vetenskapl. föreningen, Skarpskyttarna, Landstormen, ol år.
A134 Övre Helsinglands hemslöjdsförenings arkiv, 1911-1985, 4 vol.
A135 Biografica, ol. persondokument, 1-25, protokoll, köpebrev, brev, bouppteckningar etc, ol. år.
A136 Dokument stadsägorna 43-44-45, Sofiedal, ”Skott-Antes”.
A137 Ingenjör Johan Carlssons arkiv, almanackor, korrespondens, anteckningsböcker, 1875-1892.
A138 Arvid och Hanna Bergströms arkiv, betyg, intyg, manuskript, varia, 1890-1961, 3 vol.
A139 Djupedlägret 1937, skiss- och dagbok från ett scoutläger i Djuped, Hudiksvall.
A140 Räkning- och copiebok 1805, förteckning skeppsleveranser Bordeaux, Tyskland, Gävle mfl destinationer, förd på tyska, okänt ursprung.
A141 Uno Westerlund detaljhandel Kungsgatan 1 Hudiksvall, kontrollkort från kristidsnämnden, kuponger, kreditförteckningar, kassabok 1932-1937.
A142 Fam. Ulléns arkiv, div personalia, ol. år 1900-tal.
A143 Signe Ekmans kokrecepter 1903 (se Greta Rodenstam, ”Hudiksvall – glimtar från en gammal stad, sid 97-100).
A144 Bruksinspektor Dan Siléns arkiv, diverse korrespondens, ol år 1800-tal.
A145 Hudiksvalls rörledningsaffärs arkiv, dagböcker, avräkningsbok, kassabok, 1931-1937, 11 vol.
A146 Bokauktionskataloger, Hudiksvall, 1903-1917.
A147 Betyg för A.F. Lönner, Hudiksvall 1834.
A148 Div. kungl. brev och brevavskrifter angående kungsgården och andra ärenden, 1584-1622.
A149 N:a Hälsinglands pedagogiska sällskaps arkiv, Hudiksvall, protokoll, stadgar, korrespondens, m.m. 1939-1945.
A150 Kokbok, Engelke, 1794.
A151:1

Samlingsvolym, Hudiksvall:

 • Rotehandlingar, 12;e roten.
 • Stambok över insamlad kollekt till kyrkan St Olai i Norrköping, 1767.
 • Brev till tullnär Johan Flodberg, 1770.
 • Tackbrev till tonsättaren J A Hägg från Kungl. Musik. Ak. 1909-1913.
 • Plan över Hudiksvalls nya orgel 1895.
 • H-valls Trävaru AB, telegram, korrespondens, 1870, 1871.
 • Ivan Schavons Fabriks-AB arkiv, 1848?
 • Kammarrätten, skrivelse ang förmyndarskap för Reinhold Ehrengren, 1888.
 • Ecclesiastika societeten i Hudiksvalls arkiv, 1809-1823.
 • Brev till familjen O. Sättner, Hudiksvall, angående fordran, 1846.
 • Brev till lasarettssysslomannen Ullberg, 1815.
 • Predikan för lagmanstinget 1824.
 • Contrabok för Walborg E. Wennberg, Hudiksvalls Sparbank, 1848.
A151:2

Samlingsvolym; Hudiksvall:

 • Brandförsäkringar, gård no 68, 1807, tomt no 334, 1829.
 • Gåvoförteckning till brandskadade i Hudiksvall 1792.
 • Avskrift köpebrev, F Gropman säljer jord på Urö 1763.
 • Brev till Marie Svedberg, Hudiksvall från Marta Ullén, Näset, 1790.
 • Kvitto änkefru Floréns posträkning för år 1821.
 • Fullmakt, landsfiskal Wahlström förordnas till rådman i Hudiksvall, 1851.
 • Borgmästarens öppningstal vid Mikaelsmässan i Hudiksvall, uå.
 • Postiljonsförordnanden1863, 1869.
 • Auktionsprotokoll Inga Alftins jordäga.
 • Ol. inteckningar, gravationsbevis och köpebrev, Hudiksvall,1800-tal.
A152 Dokument över Trivialskolan, 1788-1839.
A153 Minnen från Automathuset, manuskript Inga Collvin, 1936-1980.
A154 Kassabok, borgmästare S. P. Bergman, 1878-1892.
A155 Div. småskrifter, sv. Kyrkan, 1900-tal.
A156 P. O. Löjdströms arkiv, ungdomsminnen, sjömansbok, m.m. 1900-tal.
A157 Lilly Bengtssons poesibok, 1901.
A158 Elvira Jennisches arkiv, bröllopsinbjudningar, ca 1900-talets första hälft.
A159 Skomakarmästare Jacob Rogstadius arkiv, mästarbrev, 1736.
A160 Garvargesällen Carl August Erikssons arkiv, gesällbok, 1863-1873.
A161 Skomarkargesällen Johan Erik Hägerströms arkiv, gesällbok, 1864-1869.
A162 Bokhållaren Pehr Wahlströms arkiv, burskapsansökan, 1828.
A163 Kakelugnsmakaren Carl Edvin Söderströms arkiv, 1906-1930.
A164 Galleri Näckens arkiv, 1979-2010.
A165 Rodenstams släktarkiv, 1855-1985.
A166 Nedre Djupedsfastighetsägares intresseförenings arkiv, räkenskaper m.m., 1952-1975.
A167 Hudiksvalls arbetsgivareförenings arkiv, protokoll, matrikel, räkenskaper, 1908-1911.
A168 Gävleborgs läns hantverksförbunds arkiv, protokoll, inkommande och utgående handlingar, räkenskaper, historik, stadgar, 1919-1986.
A170 Bil & Buss arkiv, korrespondens, reklam, fotografier,tidningsklipp, 1822-1982.