Hoppa till innehåll

Arkiv från staden Hudiksvall

A. Släktarkiv, gårdsarkiv, affärsarkiv från staden Hudiksvall

A1Läroverksadjunkten fil.dr Östmans arkiv, läkarbok, klisterböcker spr år sekelskiftet 1900, 3 vol.
A2Fiskarfamiljerna Hellströms arkiv, burskapsbrev, upplåtelsebrev m.m. spr år från 1766.
A3Högberg/Dahlboms handelsarkiv, 1801-1825, 1839-1865 och spr år, 51 vol.
A4Handlanden C. O. Bogrens arkiv, 1845-1852, 2 vol.
A5Handlanden L. Schillings arkiv,  reskontrabok, 1869-1893.
A6Cigarrfabriken Minerva AB arkiv, lagerbok, 1893.
A7Herrklubben X-7 Ordens arkiv, protokoll, matriklar m.m. 1861-1891.
A8Förenade Svenska Tobaksfabriker AB i Hudiksvall och Söderhamn arkiv, 1913-14.
A9Familjerna Tröne/Forströmssons arkiv, varia, köpehandlingar m.m. 1802-1905, 9 vol.
A10Familjen von Rehausens arkiv, varia, genealogi, m.m. spr år 1825-1900.
A11Kyrkoherdefamiljen Bergs arkiv, brev, uppsatser, vävbok, m.m. 1836-1924.
A12Skeppsbyggmästare J.H. Fougts arkiv, kopiebok, 1890-1893.
A13Släkten Steinmetz arkiv, varia, spr år 1820-40.
A14Familjen Engströmers arkiv, Kontrabok 1882, poesibok Siri E. 1897.
A15Helsinglands Enskilda banks arkiv, kopieböcker 1883 och 1888-90, 2 vol.
A16Rådmannen Georg von Posts arkiv, brevsamling, varia, museikorrespondens, 1900-1948, 19 vol.
A17Familjen Wallströms affärsarkiv, varia, köpebrev m.m. 1715-1880, 4 vol.
A18Familjen Sjöströms arkiv, familjehandlingar, stationsinspektor S. 1889-1968, 12 vol.
A19Erik och Gerda Waldenströms arkiv, korrespondens, manuskript, tidningsklipp, trycksaker, spr år fram till 1949, 5 vol.
A20Firma Frisk & Co affärsarkiv, spr år 1854-1910, 5 vol.
A21Hudiksvalls Boktryckeri AB arkiv, protokoll, aktieägarbok m.m. 1876, 8 vol.
A22Thiodolf Lindegrens affärsarkiv, kopieböcker, kassaböcker m.m. 1856-1892, 8 vol.
A23Arkitekt Agi Lindegrens arkiv, div handlingar, spr år, (se biografi ”I tidens stil” av Britt-Inger Johansson 1997), 32 vol.
A24Anna Lindegrens arkiv, brevsamling, genealogi, artiklar m.m. 1875-?, 25 vol.
A25Fiskaresocietetens i Hudiksvall arkiv, sjukkassa, protokoll m.m, spr år från 1820, 26 vol.
A26Helsinglands Fiskeriassuransförenings arkiv, reglemente, journal, 1878-1884.
A27Karduansmakare Lars Magnus Hammarbergs arkiv, 1815-1865.
A28Stadsläkare Isidor Ekmans arkiv, 28 volymer, 1857-1917, 29 vol.
A29Familjen Nordins arkiv, guldsmed, 1817-1855 (se äv A 27).
A30Tidningen Hudiksvalls Nyheters arkiv, 1910-1964, 81 vol.
A31Hudiksvalls Musikaliska sällskaps arkiv, protokoll, noter m.m. 1832-1988 (omfattande notsamling, ca 4 hyllmeter)
A32Grosshandlare Spetz arkiv, reskontrabok, 1928-1930.
A33Hudiksvallsortens kontrollförenings arkiv, 1896-1940.
A34Gunnar Lagers fotoateljéarkiv (enstaka dokument från Inga Undén, företrädaren), + sittnings- och serieböcker från ateljeverksamheten 1913-1949, 22 vol.
A35Överås benstamp och kvarns arkiv, protokoll, huvudbok, kassabok, 1888-1890, 4 vol.
A36Överås lim- och benmjölsfabriks arkiv, kassaböcker m.m. 1892-1896, 5 vol.
A37Arkitekt Frey Berglunds arkiv, 1816-1928, 1892-1952, 3 vol.
A38Släkten Frisks arkiv, Jonas Frisks handlingar m.m. 1769-1811.
A39Hudiksvalls stads auktionskammares arkiv, auktionsräkningar, 1806-1833.
A40Hudiksvalls hantverkaresocietets arkiv, räkenskapsbok 1756-1815 protokoll 1815-1845, kassaräkning 1815-1862, protokoll 1895-1917.
A41Skomakaregesällernas i Hudiksvall arkiv, div. handlingar, 1761-1848, förvaras i A94.
A42Familjerna Svedberg/Wibergs arkiv, varia, räkenskaper, telegram m.m. 1867-1925.
A43Fröken Edith Roos arkiv,visor, tal, spr år runt 1900.
A44Anette Floréns arkiv, notbok, uå.
A45Snickarmästare Olof Axells arkiv, skissböcker, enstaka ritningar, Wienerisches Architecturkunst (Johann Indau 1713), ca 1850, 2 vol.
A46Borgmästare S. J. Sandqvists arkiv, bjudningskort, 1860-1907.
A47Hudiksvalls Handelscompagnie arkiv, skeppsbok, 1840.
A48Hovrättsnotarie August Havtons arkiv, 1897-1904.
A49Doktorinnan Maria Behrmans arkiv, tal vid gåsfesten på stadshotellet 1925.
A50(Fröken Hulda Lindmans arkiv).
A51Förvaltare Nils Wåhlins dödsbos arkiv, bouppteckning, 1914.
A52Hattmakare Johan Almgrens arkiv, gesällbrev, magistratsutslag, burbrev, 1820-30-tal, förvaras i A94.
A53Anna och Ida Dahlströms arkiv, brev, vykort, 1950-tal.
A54Johan Alfred Boutz arkiv, tyska och franska temaskrivböcker, 1863-1864.
A55Hudiksvalls surströmmingssällskaps arkiv, 1905 och spr år.
A56Missionskyrkans brödraförenings arkiv, 1916,1920 och spr år.
A57Hudiksvalls skridskoklubbs arkiv, 1882-1910 och spr år.
A58Ångslups AB Sylfid Hudiksvall, stämmo- och styrelseprotokoll 1891-1930 och spr år, 2 vol.
A59Föreningen för upprätthållande av Lillfjärdens fågellivs arkiv, spr år från 1924, 3 vol.
A60Kapten E. W. Östmans arkiv, räkenskaper skeppet Charlotta, 1871.
A61Rådmannen Peter Alftins arkiv, likpredikan, minnestal m.m. ca 1750.
A62Hudiksvalls Bryggeriaktiebolags arkiv, uå.
A63(Fiskare Olof Engqvists släktarkiv, 1859, 1864.)
A64(Familjen Hägglunds arkiv, gårdsarkiv, fastigheten Kronobodgatan 12, 1944.)
A65Byggmästare Vikmans affärs- och familjearkiv, ritningar, varia, 1899-1915, 3 vol.
A66Herr A. E. O. Anderssons arkiv, varia, HSSK, protokoll, tal, m.m. spr år ca 1900.
A67Alfred Forsboms arkiv, manus bibliografi, författarregister m.m. fr 1920-47, 7 vol.
A68Apotekarna Bruns affärsarkiv, + div. dokument Fornminnesför. 1878-1946 (omfattande arkiv, ca 8 hyllmeter).
A69Sven Bruns genealogier över Hudiksvallssläkter, uå, 2 vol.
A70Släkten Signeuls arkiv, burskapshandlingar, brev, 1857-1924.
A71Handlanden S. G. Bengtssons arkiv, 1889-1926.
A72Anders Sandells arkiv, personliga handlingar, 1868-1906.
A73Roland Rosenqvists arkiv, div. förordnanden, 1890-1906.
A74Disponent Tycko Bovallius arkiv, familjetelegram, 1886-1936.
A75Handlanden J. A. Jennisches arkiv, varia, spr år, 1851, 1923.
A76Stenograf Judith Sandströms arkiv, kartor, Generalstabens uå.
A77Läroverksadjunkt K. A. Perssons arkiv, kassaböcker, 1907-1914.
A78Tunnbindare S. P. Johanssons arkiv, inskrivnings- och ant.böcker, 1917.
A79Sjömannen Sven Emanuel Bjurströms arkiv, 1926-1968.
A80Anders Ahlins arkiv, dikter i manuskript, 1905-1920.
A81Alfred Westlunds arkiv, manus ol. föredrag, språk, historia, 1921-1935.
A82Hudiksvalls Rederiaktiebolags arkiv, styrelseprotokoll, 1906-1915.
A83Djupedalsvarvets (Djuped) arkiv, 1961-63.
A84Familjen Regnanders arkiv, varia, 1789-1910.
A85Fru Gunnel Runqvists arkiv, address till G R, 1900.
A86Fru Emily Rosenqvists arkiv, kassabok, 1881-1893.
A87Bankdirektör Gunnar Ahls arkiv, genealogier, 1970-tal, 2 vol.
A88Konstsmeden Simon Rehdins arkiv, div. yrkesartiklar, ritningar m.m. spr år.
A89Fiskaren Lars Igglunds arkiv, personliga handlingar, 1849-1911.
A90Kommunalmannen Olof Östmans arkiv, manuskript 1970-1971.
A91Flickskoleföreståndarinnan Jaquette Jägerströms arkiv, samling av lärorika ord, citatsamling, 1830.
A92J. E. Norlings arkiv, manuskript skärgårdsberättelser, dikter, uå.
A93Dir. Bruno Södergrans arkiv, ol år.
A94Tenngjutare Erik Bergs arkiv, gesällbrev, 1825.
A95Repslagarelärlingens Lars Petter Östbergs arkiv, gesällbrev, 1831, förvaras i A94.
A96Guld- och silversmeden Johan Gustav Bergs arkiv, 1829, förvaras i A 94.
A97Skräddaregesällen Eric Gottfrid Nordmarks gesällbok, 1857, förvaras i A94.
A98Bagaregesällen Carl Larssons gesällbok, förvaras i A94.
A99Fyrmästare Hans Englunds arkiv, 1863, förvaras i A94.
A100Gelbgjutare Jonas Edbergs arkiv, 1857, förvaras i A94.
A101Fiskaren Olov Strandells arkiv, förordnande 1864, förvaras i A94.
A102Per Eriksson Skoglunds arkiv, burskapsbrev 1853, förvaras i A94.
A103(Rut Gunborg Sjöqvists arkiv, brev, betyg, intyg och recept, 1900-1919.).
A104Gästböcker, Hudiksvalls Husmorsförenings vilohem 1927-1954.
A105Hudiksvalls lokalavdelning för Riksförbudet för svenskhetens bevarande arkiv protokoll, 1919-1944.
A106Musikdirektör August Enderskogs samling, uå, 3 vol.
A107Musikdirektör Edvard Rendals samling, uå.
A108Alice Jacobssons arkiv, personarkiv, (omfattar ca 5 hyllmeter, se äv. biografin ”Från källargränd till Queensland” av Jan-Olov Nyström 2005).
A109Einar Skoglunds arkiv, genealogi, fiskeri, mm, 2007, 13 vol.
A110Hudiksvalls läroverks arkiv, årskataloger m.m., 1955-1951, 14 vol.
A111Kommunala Flickskolan Hudiksvalls arkiv 1879-1961, 3 vol.
A112Hudiksvallspojkarnas arkiv, sällskapets protokollsböcker 1931-1955, 1956- 1971, div brochyrer, medlemslistor, kallelser, program, verifikationer div korrespondens, tidningsklipp I-III, 8 vol.
A113Gårdsarkiv från tomt 53, 4:e kvarteret Hudiksvall, ol år 1837, 1874, 1912.
A114Agö fyr- och lotsplats arkiv, + Lotsen kommer”, manuskript om Agö lotsplats av Ragnar Pousard, 5 vol.
A115Musikhäfte från Gustaf IIIs begravning 1792.
A116Landskamrer P. Z. Nordins arkiv, 1860-1870.
A117Lagfarter tomt 79A Hudiksvall, 1907 + tomt 42 ½, lagfart, inteckning, 1893-1903.
A118Enskilda handlingar, ol. banker i Hudiksvall, ol år.
A119Frans Hedbloms arkiv, skisser, korrespondens, 1-2 ol år 1883-1973.
A120Lennart Westberg, manus ”En tioårings minns”, 1927-28.
A121Hudiksvalls kooperativa konsumentgilles arkiv, 1987-1996
A122Agö kapell, ritningar, div. handlingar, 1936, 1961.
A123Skeppsregister, fartygsbyggeri, sjöfartshistoria, Hudiksvall, ol år, 7 vol.
A124Köpehandlingar m.m. sjöbodslängan 1A Hudiksvall, ol år fr 1905.
A125Radioprogrammet Knytkalaset fr Hudiksvall, 1964.
A126Plåtslagare Fribergs minnen, 1964.
A127Kopparslagare Lindfors minnen, 1928.
A128Wallners lager, företagsarkiv, kassaböcker, dagböcker, övr bokföring, deklarationer, varia, 1910-1976 (omfattande arkiv, ca 4 hyllmeter).
A129J-O Nordlunds arkiv, korrespondens, övningsböcker, varia, ak. avhandling, excerpter, 1877-1940, se äv bildarkivet, samma bet, 5 vol.
A130Föreningen Hudiksvalls Koloniträdgårdars arkiv, stadgar, räkenskaper, protokoll m.m. 1928-1994, 9 vol.
A131Hudiksvalls Teaterförenings arkiv, 1917-2000 och spr år (omfattande arkiv, ca 4 hyllmeter).
A132Småtryck Hudiksvall I, Hantverksgården, Flickebarnhemmet, högertrafik folkomröstning, ol år.
A133Småtryck Hudiksvall II, div föreningar: Röda korset, Rädda barnen, Turistföreningen, Trädgårdsodlarna, Nat.vetenskapl. föreningen, Skarpskyttarna, Landstormen, ol år.
A134Övre Helsinglands hemslöjdsförenings arkiv, 1911-1985, 4 vol.
A135Biografica, ol. persondokument, 1-25, protokoll, köpebrev, brev, bouppteckningar etc, ol. år.
A136Dokument stadsägorna 43-44-45, Sofiedal, ”Skott-Antes”.
A137Ingenjör Johan Carlssons arkiv, almanackor, korrespondens, anteckningsböcker, 1875-1892.
A138Arvid och Hanna Bergströms arkiv, betyg, intyg, manuskript, varia, 1890-1961, 3 vol.
A139Djupedlägret 1937, skiss- och dagbok från ett scoutläger i Djuped, Hudiksvall.
A140Räkning- och copiebok 1805, förteckning skeppsleveranser Bordeaux, Tyskland, Gävle mfl destinationer, förd på tyska, okänt ursprung.
A141Uno Westerlund detaljhandel Kungsgatan 1 Hudiksvall, kontrollkort från kristidsnämnden, kuponger, kreditförteckningar, kassabok 1932-1937.
A142Fam. Ulléns arkiv, div personalia, ol. år 1900-tal.
A143Signe Ekmans kokrecepter 1903 (se Greta Rodenstam, ”Hudiksvall – glimtar från en gammal stad, sid 97-100).
A144Bruksinspektor Dan Siléns arkiv, diverse korrespondens, ol år 1800-tal.
A145Hudiksvalls rörledningsaffärs arkiv, dagböcker, avräkningsbok, kassabok, 1931-1937, 11 vol.
A146Bokauktionskataloger, Hudiksvall, 1903-1917.
A147Betyg för A.F. Lönner, Hudiksvall 1834.
A148Div. kungl. brev och brevavskrifter angående kungsgården och andra ärenden, 1584-1622.
A149N:a Hälsinglands pedagogiska sällskaps arkiv, Hudiksvall, protokoll, stadgar, korrespondens, m.m. 1939-1945.
A150Kokbok, Engelke, 1794.
A151:1

Samlingsvolym, Hudiksvall:

 • Rotehandlingar, 12;e roten.
 • Stambok över insamlad kollekt till kyrkan St Olai i Norrköping, 1767.
 • Brev till tullnär Johan Flodberg, 1770.
 • Tackbrev till tonsättaren J A Hägg från Kungl. Musik. Ak. 1909-1913.
 • Plan över Hudiksvalls nya orgel 1895.
 • H-valls Trävaru AB, telegram, korrespondens, 1870, 1871.
 • Ivan Schavons Fabriks-AB arkiv, 1848?
 • Kammarrätten, skrivelse ang förmyndarskap för Reinhold Ehrengren, 1888.
 • Ecclesiastika societeten i Hudiksvalls arkiv, 1809-1823.
 • Brev till familjen O. Sättner, Hudiksvall, angående fordran, 1846.
 • Brev till lasarettssysslomannen Ullberg, 1815.
 • Predikan för lagmanstinget 1824.
 • Contrabok för Walborg E. Wennberg, Hudiksvalls Sparbank, 1848.
A151:2

Samlingsvolym; Hudiksvall:

 • Brandförsäkringar, gård no 68, 1807, tomt no 334, 1829.
 • Gåvoförteckning till brandskadade i Hudiksvall 1792.
 • Avskrift köpebrev, F Gropman säljer jord på Urö 1763.
 • Brev till Marie Svedberg, Hudiksvall från Marta Ullén, Näset, 1790.
 • Kvitto änkefru Floréns posträkning för år 1821.
 • Fullmakt, landsfiskal Wahlström förordnas till rådman i Hudiksvall, 1851.
 • Borgmästarens öppningstal vid Mikaelsmässan i Hudiksvall, uå.
 • Postiljonsförordnanden1863, 1869.
 • Auktionsprotokoll Inga Alftins jordäga.
 • Ol. inteckningar, gravationsbevis och köpebrev, Hudiksvall,1800-tal.
A152Dokument över Trivialskolan, 1788-1839.
A153Minnen från Automathuset, manuskript Inga Collvin, 1936-1980.
A154Kassabok, borgmästare S. P. Bergman, 1878-1892.
A155Div. småskrifter, sv. Kyrkan, 1900-tal.
A156P. O. Löjdströms arkiv, ungdomsminnen, sjömansbok, m.m. 1900-tal.
A157Lilly Bengtssons poesibok, 1901.
A158Elvira Jennisches arkiv, bröllopsinbjudningar, ca 1900-talets första hälft.
A159Skomakarmästare Jacob Rogstadius arkiv, mästarbrev, 1736.
A160Garvargesällen Carl August Erikssons arkiv, gesällbok, 1863-1873.
A161Skomarkargesällen Johan Erik Hägerströms arkiv, gesällbok, 1864-1869.
A162Bokhållaren Pehr Wahlströms arkiv, burskapsansökan, 1828.
A163Kakelugnsmakaren Carl Edvin Söderströms arkiv, 1906-1930.
A164Galleri Näckens arkiv, 1979-2010.
A165Rodenstams släktarkiv, 1855-1985.
A166Nedre Djupedsfastighetsägares intresseförenings arkiv, räkenskaper m.m., 1952-1975.
A167Hudiksvalls arbetsgivareförenings arkiv, protokoll, matrikel, räkenskaper, 1908-1911.
A168Gävleborgs läns hantverksförbunds arkiv, protokoll, inkommande och utgående handlingar, räkenskaper, historik, stadgar, 1919-1986.
A170Bil & Buss arkiv, korrespondens, reklam, fotografier,tidningsklipp, 1822-1982.

Publiceringsdatum

 • Publicerad
 • Uppdaterad