Hoppa till innehåll

Interiört väggmåleri

Det folkliga inredningsmåleriet står i centrum för världsarv hälsingegårdar. Museets visningsmagasin innehåller en av landets bästa samlingar, med drygt 200 fält från olika områden och tider i landskapet, ofta tagna från rivna hälsingegårdar.

I Hälsinglands rika bondekultur är väggmålningarna en viktig del. Landskapets bondgårdar har bevarat ovanligt många väggmålningar. De speglar historia, tankar och ideal från olika epoker och genom olika upphovsmän. Från de senmedeltida bibliska berättelserna fram till sena 1800-talets dekorativa och ibland exotiska bildvärld.

Den bondekultur vi kan se i Hälsingland fick en sista blomstring runt 1800-talets mitt. Den är ingen isolerad företeelse innanför landskapets gränser utan är del av ett kulturområde som sträcker sig från Tröndelagen i Norge till södra Österbotten i Finland.

Se museets väggmåleri på DigitaltMuseum

Kontakt

Publiceringsdatum

  • Publicerad
  • Uppdaterad