Kalasfint

Kalasfint är en hantverksutställning där tolv professionella slöjdare och konsthantverkare möts och skapar nytt utifrån gemensamma, ibland halsbrytande uppgifter. Utmanar traditionen och vågar nya material, nya arbetssätt.