Krucifix

Genom fem unika krucifix från medeltiden visar vår utställning hur skiftande krucifixen gestaltades. Den första utsmyckning eller bild som skaffades till kyrkorna vid medeltidens början var oftast ett krucifix eller någon annan framställning av Jesus. Bilden av Kristus har varit central och spelat en särskild roll i våra kyrkor.