Linne, lyx och lidande

En utställning om 1700-talet, nya näringar, tankar och om Flors linnemanufaktur i Mo socken. Grundad 1729 som en följd av frihetstidens vurm för inhemsk produktion av lyxvaror. Här tillverkades bland annat den berömda damasten, ett skinande vitt duktyg som var vävt med så tunna trådar att det glänste som siden.