På Hildings tid

På Hildings tid är en utställning i fri stil om fotografen Hilding Mickelsson, hans namne, diversearbetaren Hilding Kvist. Om deras gemensamma tid som var mitten av 1900-talet, när en del av det gamla skulle bevaras och det mesta bytas ut. Samt om hembygdsrörelsen som kämpade och om Tiden som bara gick. Utställningsmakare Thomas Tidholm och Jöran Österman.