Tänk på dig själv

Marianne Lindberg de Geers konstutställning för barn som museet nu visar. Inget tema, inget sneglande på manligt-kvinnligt, bara rena lustprincipen. Tavlor ur museets samlingar skapar en ny berättelse när de får samsas tätt intill varandra.