Fragment av en omkrets

Forsa folkhögskolas fotografiutbildning visar sina slutarbeten. En blandning av dokumentära bilder, formexperiment och subjektiv fotografi. Ett möte mellan analog och digital teknik. Drygt två månader har de ägnat åt sina slutarbeten, där de själva valt sina fotoprojekt.