Skönhetens utopi – Stämningsmåleri och samhällsdrömmar vid sekelskiftet 1900

En utställning om nationalromantiskt måleri och samhälle. Vid sekelskiftet 1900 börjar den gamla bondekulturen överges, städerna och industrins arbetare växer till. Hembygdsrörelsen drömmer om en framtid där städernas och industrins fulhet och smuts överges och en ny och ljus framtid byggs på landet. Nationalromantikens måleri fångar tidens stämningar och ideal. Skönhetens utopi speglas i landskapet som ett nationellt ideal.