Hans Wigert

Hans Wigert f. 1932 är en av samtidens mest betydande konstnärer. Hans verk präglas av naiv direkthet och ett mörkt och stort allvar. Han förenar barnets uppriktighet med den vuxnes lagrade erfarenheter i en konst som är både storögd och förvånat nyfiken. Ett mycket helgjutet konstnärskap.