Tidsmagasin

Hudiksvalls hamnmagasin berättar 120 års historia om handel och industri. På 1880-talet moderniserades hamnområdet för ett nytt och snabbare resande och för industrins stora varuflöden. Nya uppgifter väntar idag de två magasinen. Utställningen är en fotografisk studie av Karl Max.