Tusen års vikingatid – en utställning om Söderalaflöjeln

Söderalaflöjeln är ett av Sveriges viktigaste föremål från vikingatiden. Den satt ursprungligen på stäven till ett skepp som seglade i mitten av 1000-talet. Flöjeln visas tillsammans med andra vikingatida föremål som tillsammans ger de en bild av järnålderns samhälle, av mäns och kvinnors liv för tusen år sedan.