Tro på bondevägg

Tro på bondevägg är en utställning som visar hur bönderna prydde sina gårdar med målade berättelser ur Bibeln. Utställningen ger en bred bild från de tre områden i Sverige där bonadsmåleriet varit en stark tradition: Sydsverige, Dalarna och Hälsingland Allt anpassades efter tidens mode och beställarens smak.