Doppåsar – att skapa lycka åt sina barn

Doppåsar kallas föregångaren till vår tids dopklänning, ett föremål där den folkliga föreställningsvärlden smälte samman med den kristna, kyrkliga tron och dess riter kring dopet. I doppåsen låg det lindade barnet när det bars fram till dopet. Utställningen visar doppåsar från olika håll i landet där den folkliga slöjdtraditionen varit stark, bland annat Hälsingland.