Hrafnhildur Arnardóttir

Intresset för mänskligt och syntetiskt hår har följt textilkonstnären Hrafnhildur Arnardóttir som en röd tråd genom hennes konstnärskap. Från hennes tidigare verk skapade av människohår har hon alltmer övergått till att arbeta med livfulla syntetiska fibrer. Genom ett myller av trådar och fibrer färdas hon i olika dimensioner av abstrakt verklighet.