Lena Lervik

I skulptören Lena Lerviks arbeten tas besökaren in i ett rum där kvinnan är i fokus. Det sträcker sig genom århundraden och låter oss möta mödrar från skilda tider, från fruktbarhetsgudinnor i urtid, över Marior, in i nutiden.