(O)mänskligt

(O)mänskligt berättar om en tid då rasbiologiska idéer växte sig starka i Sverige. En tid då människor sorterades bort och utsattes för övergrepp. (O)mänskligt visar hur viktigt det är att respektera människors lika värde och rättigheter. Utställningen är en samproduktion mellan Etnografiska Museet, Forum för levande historia och Riksutställningar.