Silja Puranen

Textilkonstnären Silja Puranens bildvärld behandlar mänsklig sårbarhet och utsatthet. Motiven appliceras på mönstrade vävar och kombinerar flera olika uttryck till en stark existentiell närvaro som når till de innersta lagren av de stora livsfrågorna.