I sin linda

Birgitta Nordström väver filtar i form av bårtäcken eller, som i projektet I sin linda, där filten blir till svepning.

Kan en liten, utsökt, filt användas som taktilt språk och säga något som ord inte förmår i sorgen efter förlusten av ett barn? Det gäller att välja tråd med omsorg; den varmaste ullen, det skimrande sidenet eller den mjukaste bomullen.

Språket är fyllt av metaforer som leder tankarna in till den textila världen, vi flätar samman, binder ihop, nystar upp och ibland kan trådar brista. Väva heter på latin texere och det är fascinerande att tänka på hur många kopplingar det finns mellan text och väv eller rent av mellan väv och liv.

I utställningen visas ett bårtäcke, små filtar och en linda som kanske kan berätta något om den tid som blir vår.

I sin linda är ett konstnärligt utvecklingsarbete vid Göteborgs universitet. Ansvarig konstnär och vävare är Birgitta Nordström som parallellt med sitt konstnärskap undervisar i textilkonst på Högskolan för design och konst- hantverk (HDK). Projektet har genomförts i samarbete med Marianne Davidsson, tekniker i de textila verkstäderna på institutionen HDK.