P.K. – en utställning om intolerans

Med hjälp av filmer, taktila spel och mentometerfrågor undersöker vi tillsammans, under ledning av pedagog, innebörden av begreppen tolerans/intolerans. Vi belyser strukturer i samhället som kan påverka toleransen och lyfter frågan om hur intolerans kan påverka. I samarbete med Forum för levande historia.