Allt har sin tid – Om religion och sekularisering i Sverige

Sverige är idag ett av världens mest sekulariserade, eller avkristnade länder. Bara 23% av svenskarna tror att det finns en gud, det är tredje lägsta siffran i världen. Kyrkan är skild från staten och bara 1,2 % av befolkningen besöker kyrkan på söndagarna. I 1600-talets enhetssamhälle var det tvärtom, kyrka och stat var ett. Husförhör fostrade och kontrollerade befolkningens lutherska renlärighet, du måste vara döpt för att räknas som svensk medborgare, hädelse var belagt med dödstraff. Utställningen frågar sig: Vad var det som hände på vägen? Varför blev Sverige ett av världens mest sekulära länder?