Ester och Riddar Blanck

En utställning om det äldsta bonadsmåleriet från Hälsingland, om materiell kultur, rik och fattig, status och förädlade bönder.