På Fabriken – Ulrika Mars

På Fabriken är en utställning med alla små berättelser som tillsammans är vårt samhälle. Byggt av porträtt ur vardagslivet för att visa vår industrihistoria i textil. Ulrika Mars vill synliggöra arbetet och förhållanden som kvinnor arbetat under i industrialismens framväxt. Linlandet och fattigdomen. Utställningen vill visa att Hälsingland och Forsa inte bara är folklore utan länge varit del av den stora, moderna världen.