Arvbetagelse åtta konstnärer i dialog med textil

En utforskning av det textila kulturarvet med fokus på landskapen Hälsingland, Dalarna och Skåne.Hur gestaltar vi det kollektiva minnet i samlingar och arkiv? Hur förhåller vi oss till tid och arbete, mellan bevarande och förnyelse. Medverkande konstnärer: Anna Lindkvist Adolfsson, Inger Bergström, Frida Berntsson, Margareta Danhard,Catarina W. Källström, Anna Sjons Nilsson, Carina Bergholm, Maria Wahlgren.