Lita Cabellut – Blind Mirror

”Hur förhåller sig symbolerna och den kulturella miljön till individens fria val? Hur påverkar ”religioners” ritualer och symboler oss människor när vi möter varandra? Och hur upplever vi oss själva i ljuset av tusen- tals år av kultur och religion?” Lita Cabellut

Hälsinglands museum ställer som första museum i Sverige ut verk av den katalansk-holländska konstnärinnan Lita Cabellut. Cabellut växte upp som gatubarn i Barcelona och adopterades vid 12-års ålder av en välbärgad familj. Genom dem upptäckte hon konsten och hon kom senare att flytta till Amsterdam för att studera vid Rieveld- akademin. Hon är idag bosatt i Haag, Nederländerna.

Utställningen arrangerades med stöd av Region Gävleborg.