Tio fotografer

Fotoutbildningen på Forsa folkhögskola visar sina slutarbeten.