Vad är en fri kvinna?

En vandringsutställningen där några av dagens sjalbärare kommer till tals i ord och bild. Muslimska kvinnor berättar själva vad sjalen/slöjan betyder för dem, varför de väljer att bära den och hur de upplever om- rivningens reaktioner. Utställningen är en del i ett mer omfattande projekt som belyser sjalen/slöjan i judisk, kristen och muslimsk tradition.