En man iförd orangea byxor och vit t-shirt står i gräset.

VideoGUD – Mårten Nilsson

Ett retrospektiv signerat Mårten Nilsson. Mårten Nilsson, född 1962, läste filmvetenskap vid Stockholms universitet för att sedan gå två år på Biskops-Arnös medialinje. Jämsides med hans eget filmskapande har Mårten arbetat som filmfotograf i över 40 filmer. Han har från första början visat prov på ett innovativt och utmanande filmspråk, samtidigt som han har rört sig mellan genrer och konstformer. Till de mest namnkunniga kortfilmerna hör de han har gjort tillsammans med koreografen och regissören Gunilla Heilborn – Rewind, Sportstugan, This is Alaska, och den Guldbaggebelönade Hur man gör.
Under hösten visas på Hälsinglands Museum ett retrospektiv av videokonst signerat Mårten Nilsson: 3 oktober – 12 oktober USA – Mårten Nilsson 13 oktober – 2 november Rewind – Mårten Nilsson & Gunilla Heilborn 3 november – 23 november Sportstugan – Mårten Nilsson & Gunilla Heilborn 24 november – 14 december This is Alaska – Mårten Nilsson & Gunilla Heilborn

Videostationen är ett samarbete med VideoGUD – ett nätverk mellan konst- och filmenheterna i landstingen i Gävleborg, Uppsala och Dalarnas län. Videostationer finns utplacerade på offentliga platser runt omkring i länen. Sedan hösten 2016 finns en videostation på Hälsinglands Museum.