Allemansland

En utställning om Lennart Hellsings ordbrytande universum där vi alla undervisas av magister Tjeder från hans sjuvåningskadeder och lär oss att kusin absolut rimmar på vitamin och Herr Gurka självklart dansar mazurka. Förutom vals.

Dikter från Lennart Hellsing och bilder från Paul Ströyer. Åtta stationer, tjugotalet verser med tillhörande figurer.

Ett samarbete med Hudiksvalls Kommun