The End Will Be Good And Happy

Fotografier av den amerikanska fotografen Emily Berl.

En fotoutställning om unga kvinnor på flykt från krigets Syrien. 11 verk som når bortom den stereotypa bilden av flyktingen. 11 berättelser på svenska, arabiska och engelska.