Man med juldekoration sitter framför traktordäck
Foto: Peter Hoelstad

Hamra och Fågelsjö – Människor och bilder

I mediala sammanhang skildras oftast glesbygden som någonting döende och hopplöst. Utställningen om Hamra och Fågelsjö ger istället en bild av hur glesbygden lever, har historia, ett socialt och ekonomiskt liv. Utställningen består av ett femtontal stora fotografier av Peter Hoelstad. Personer och platser vilka sammantaget ger en bild av nutid och historisk tillbakablick över finnskogens Hamra och Fågelsjö. De stora skogsmarkerna präglar naturligtvis trakten, de bär fortfarande upp ekonomin genom besparingsskogens sociala åtaganden, jakten eller naturupplevelserna i Hamra nationalpark. Fågelsjö gammelgård ingår i världsarvet Hälsingegårdar, och har en historia som handlar om handel och bössmide.

Utställningen visar dessutom de säregna ljuskronorna från Hamra kyrka, Jolls ljuskronor som förfärdigades av den konstskicklige Jonas Svensson (död 1897), stenarbetaren som aldrig dolde sin skönhetstörst och sin skaparkraft.