Heteronorm & Etnonorm

En utställning om fördomar, diskriminering och normer

Vi människor är lika, men också olika varandra! Vi har normer för vår vardag, normer som både förenar och skiljer oss åt. Normer om kön, utseende, sexualitet, ursprung och funktionsförmåga. Ingen människa kan undvika normer, men alla kan förhålla sig till dem.

  • Innebär min norm att någon annan blir diskriminerad?
  • Är min norm rent av en slags fördom?
  • Vilka normer ska vi utmana och vilka ska vi behålla?