Ett av Nicke Roséns skulpturala verk
Foto: Multikonst, © Nicke Rosén/BUS 2017

Nicke Rosén – En annan epok

Nicke Rosén, f 1933 i Delsbo. Skulptör och illustratör. Studier vid Konstfackskolan och Konsthögskolan i Stockholm, och efter studierna huvudsakligen verksam som skulptör och pedagog. Offentliga uppdrag till olika skolmiljöer, exempelvis Lillholmsskolan i Skärholmen, Igelbäcksskolan samt portar för Länssparbanken i Jönköping.

Rosén deltog i det uppmärksammade projektet ”Multikonst” 1967 som i Hälsingland visades i Bollnäs, Ljusdal och Hudiksvall. Totalt visades det på 100 platser i landet.

Han har väckt uppmärksamhet med sina byggbara reliefer som utifrån ett enkelt koncept kan förändras i otaliga kombinationer. Nicke Rosén samarbetade med den kände Peter Celsing i olika projekt och har ställt ut bl.a. i New York. Nicke Rosén är representerad vid Nationalmuseum.

Utställningen är koncentrerad på konstnärens tidiga arbeten under det sprakande 60-talet då så mycket hände inom konstlivet.