Utställningsvägg från utställningen Ordets makt.

Ordets makt

Ord spelar roll. De kan förändra en människa, ett land och en hel värld. När vi väljer våra ord måste vi vara medvetna om hur de påverkar attityder, värderingar och handlingar.

Denna utställning belyser ordets makt ur många olika perspektiv.

  • Vad är näthat?
  • Hur ser propaganda ut och vad kan hatspråk få för konsekvenser?
  • Hur kan orden stärka oss och vad är yttrandefrihet?

Ordets Makt är producerad av Fredens Hus med finansiellt stöd av MUCF.