Geometrisk komposition av flicka med fruktkorg.

Ursäkta röran, vi bygger om

Nymålade väggar och kablar som hänger från taket. Under sommaren genomför museet en renovering av södra flygelns utställningssal. I det i övrigt avskalade rummet finns ett ensamt stående monument; Gösta Bohms fresk Flicka med fruktfat.

Verket är massivt och flyttas inte i första taget. Faktum är att konstverket funnits på plats i utställningssalen sedan det flyttades hit 1964 och har varit del av museets permanenta konstutställning. Efter det har verket i omgångar varit övertäckt av trälådan som ligger till höger om fresken. Vid sommarens ombyggnation exponerades verket och visas för första gången sedan 90-talet.

Flicka med fruktfat utfördes 1954 för glasmästare Grimner i hans bostadslägenhet i kvarteret Rådmannen på Trädgårdsgatan. När verket donerades till museet sprack det vid flytt då en elledning i motivets vänstra sida gjort att den delen inte kunde armeras lika väl som resten av bildytan. När det installerades på nuvarande plats 1964, lagade murare Gustaf Sandberg sprickan och Gösta Bohm var själv på plats i utställningsrummet för att måla i de förstörda delarna av motivet.

Vi ser en kvinna i gul klänning som bär ett fruktfat på huvudet. Den triangulära indelningen markerar skillnader i färgintensitet och skapar en vertikal kraft. Fokus nedåt mot kvinnans fötter och öppenhet uppåt mot palmens svajande blad.

En annars dold semesterskatt som bär på olika små historier. I Hudiksvall, sommaren 2017.