Stå här om du inte är normal

Alla ska passa in

Det handlar om paradoxen med vårt dömande.

Å ena sidan måste vi döma. Ingen samhälle kan ju fungera utan lagar, spelregler eller normer. Å andra sidan blir det svårt att leva tillsammans ifall vi dömer för snabbt, för hårt eller utifrån föråldrade värderingar.

I utställningen Alla ska passa in får du chansen att sätta ditt dömande under en granskande lupp – och fråga dig vad dömandet har för konsekvenser för andra människor. Exemplen kommer från ungas egna berättelser som vänder på stereotyper om kropp, kön, klass, ålder, funktionshinder, åsikt, bakgrund, sexualitet och tro.

Resan genom utställningen går över nio moduler med porträtt på ungdomar, berättelser, inspelningar, föremål, animationer och interaktiva installationer. Samtidigt fungerar rummet som scenyta för utställningens gestaltade monologer och visningen av dokumentären Inga tjejer på plan.