Två skulpturer av Eva Larsson

Endeavour

Eva Larsson arbetar här med skulpturer framställda av rakubränd lera. Rakubränningen är en gammal japansk teknik som ger skulpturerna en oförutsägbar yta som man oftast känner igen med dess krackeleringar och skiftningar, en levande och varierad estetik. Tekniken är svår att bemästra och lämnar ett rum åt slumpen och ovissheten.

Eva Larsson undersöker förhållandet mellan människor och samhälle, hennes kvinnofigurer befinner sig ofta i rörelse, har en målsättning.
De bryter sig ut ur låsta sammanhang, de skapar sin egen frihet. Hennes verk utmanar normer på ett subtilt men tydligt sätt, hon visar på sociala hierarkier, frigörelse och mod. Kraften och rörelsen i hennes skulpturer skapar också ett ljust rum, fyllt av hopp.

Utställningen omfattar ett femtiotal verk.