Hoppa till innehåll

Sinnerligt

Sinnerligt – en utställning att uppleva

”Sinnerligt” är en utställning för alla sinnen och känslor. Bildkonstnären Laura Blake och scenkonstnären Ellie Griffiths har skapat en serie installationer för alla besökare, oavsett mental kapacitet eller intellektuell funktion.

Rummen uppmuntrar till lek och närvaro genom utforskande av olika material och konstnärliga uttryck. Syftet är att ge alla besökare, oavsett funktionalitet, tillgång till meningsfulla konstupplevelser. Syn, beröring, hörsel och den kinestetiska upplevelsen av fysisk närvaro – denna helhet av mänskliga sinnen behövs för att ta del av konst och konstverk.​ Sinnerligt är en utställning för alla sinnen, den berör alla besökare oavsett funktionalitet eller ålder.

Utställningen är en del av Scen:se som är ett unikt treårigt projekt som kommer att skapa scenkonst och konst för barn och unga med svåra intellektuella funktionsvariationer. Syftet är att alla ska få möjligheten att uppleva kultur och konst oav¬sett funktionalitet eller behov. Det är ett samarbete mellan Hudiksvalls kommun, Glada Hudik-teaterns Supporterklubb, Hälsinglands museum, Folkteatern Gävleborg och Riksteatern Barn och unga.

Inför besöket

Sinnerligt – Förberedelsematerial

Sinnerligt – Tillgänglighetsinformation

Publiceringsdatum

  • Publicerad

Samarbeten, sponsorer eller partners

  • Arvsfonden
  • Folkteatern Gävleborg
  • Glada Hudik-teaterns Supporterklubb
  • Hälsinglands Museum
  • Hälsinglands Sparbank
  • Hudiksvalls kommun
  • Kulturrådet
  • Svenska Postkodstiftelsen